Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 

Στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στο πανελλήνιο δίκτυο <<Ασφάλεια στο διαδίκτυο>> οι μαθητές της Γ  τάξης μοίρασαν το παρακάτω ερωτηματολόγιο στους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων , επεξεργάστηκαν τα δεδομένα και, με συζήτηση , κατέληξαν σε συμπεράσματα. Ακόμα εκτός από το μπρελόκ που ζωγράφισαν , το οποίο αναγράφει και το σλόγκαν του σχολείου μας για τη συγκεκριμένη φράση :<< Δεν μπλέκουμε στα δίχτυα του – Αξιοποιούμε το διαδίκτυο>> συνέθεσαν και τη σχετική αφίσα.

«Ασφάλεια στο διαδίκτυο και Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός»

(Ερωτήσεις και αποτελέσματα)

 1. Τάξη που φοιτάς;

Ε΄:  27   ΣΤ΄ :23………………….

 1. Φύλο

Αγόρι :…20….. Κορίτσι :..28….

3. Έχεις υπολογιστή στο σπίτι;

Ναι  :…47…  Όχι :…3…  Αν όχι, γιατί;

α. Δεν μ’ ενδιαφέρει……1… β. Είναι ακριβός……

γ. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ……… δ. Δεν το επιτρέπουν οι γονείς μου…1

ε. Κάτι άλλο (γράψε τι)…………προβλήματα ……στα…μάτια……………….

 1. Πόσους υπολογιστές έχετε στο σπίτι

Έναν : …28…    Δύο :  …14……

Περισσότερους από δύο:…5……

 Ο υπολογιστής με τον οποίο κάνω χρήση διαδικτύου βρίσκεται

Προσωπικός χώρος(δωμάτιο ) :…15… Κοινόχρηστος χώρος :…34

 Πού έμαθες να χειρίζεσαι υπολογιστή;

α. Στο σπίτι:…39…  β. Στο σχολείο:……2….     γ. Σε φροντιστήριο :..3….

δ. Στο σπίτι κάποιου φιλικού ή συγγενικού προσώπου  :…3……

ε. Σε Ίντερνετ Καφέ ……    στ. Κάπου αλλού (γράψε πού)…

 1. Τώρα πια, πόσο συχνά κάνεις χρήση του διαδικτύου;

Κάθε μέρα :…17………     Πάνω από μία φορά την εβδομάδα :…23

Λιγότερο από μία φορά το μήνα : …7……

8. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείς το διαδίκτυο:

Για να επικοινωνείς φίλους (,msn, skype): 9

Για να δικτυωθείς κοινωνικά (facebook,κ.ά.) :…5

Για να παίξεις παιχνίδια:……24

Για να βρεις πληροφορίες (επιστημονικές, βιβλιογραφία):…25….

Για να δεις ταινίες::…22…. Για να ακούσεις μουσική:…22…….

Για να διαβάσεις ειδήσεις  :…2….

Άλλο  Ποιο :…….

 1. Πόσο ασφαλής νιώθεις όταν χρησιμοποιείς το διαδίκτυο;

Πολύ ασφαλής:…9..     Αρκετά ασφαλής:…23

Λίγο ασφαλής: 13… Καθόλου ασφαλής:…2

 1. Πόσο συχνά επικοινωνείς μέσω ιαδικτύου με άτομα που δεν γνωρίζεις;

Πολύ συχνά:…1…….          Αρκετά  συχνά:……3

Σπάνια:…4….                 Ποτέ:…39

 Έχεις δεχθεί απειλή, παρενόχληση ή άλλης μορφής εκβιασμό κατά την διάρκεια χρήσης του διαδικτύου (cyberbullying) ;

Ναι:…2……       Όχι:…45

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεραίνονται τα εξής:

 • Οι  47 από τους 50 μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων έχουν Η/Υ, δηλαδή σχεδόν όλοι.
 • Οι περισσότεροι από τους μισούς έχουν παραπάνω από έναν στο σπίτι
 • Στο ερώτημα 5, ένα μεγάλο μέρος των μαθητών έχουν Η/Υ στο δωμάτιό τους, που σημαίνει ότι ο έλεγχος είναι περιορισμένος.
 • Στο ερώτημα 6 οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν ότι έμαθαν στο σπίτι και όχι στο σχολείο.
 • Σύμφωνα με το ερώτημα 7,  οι μαθητές που κάνουν χρήση καθημερινά είναι 17. Ο Η/Υ υπολογιστής είναι μία καθημερινή συνήθεια.
 • Επικοινωνία και facebook σημείωσαν 7 και 5 αντίστοιχα. Για την ηλικία αυτή είναι ένα σημαντικό ποσοστό.
 • Στο ερώτημα 9, η πλειοψηφία νιώθει κάποιου είδους ανασφάλεια κατά τη χρήση του Η/Υ.
 • Στο ερώτημα 10, οι μαθητές που απάντησαν ότι κάποια στιγμή επικοινώνησαν με άτομα που δεν γνωρίζουν είναι 7. Αν η απάντησή τους είναι αληθινή, τότε ως ποσοστό ,περίπου 15%  είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
 • Και τέλος, αν τα αποτελέσματα είναι έγκυρα, ήδη 2 μαθητές /τριες έχουν βιώσει ηλεκτρονικό εκφοβισμό.

       Με λίγα λόγια ο Η/Υ  έχει μπει για τα καλά  στην καθημερινότητα των μαθητών και όχι μόνο σε αυτές τις ηλικίες που συμμετείχαν στην έρευνά μας ,  αλλά και στις μικρότερες. Και όπως ειπώθηκε στην συζήτηση ο Η/Υ θα μπορούσε να συγκριθεί με τα μαχαίρι. Βρίσκεται σε κάθε σπίτι, αλλά με τη σωστή ή μη σωστή χρήση του θα αποτελέσει ένα χρήσιμο ή επικίνδυνο εργαλείο στη ζωή μας αντίστοιχα.