ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Η διδασκαλία ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού περιλαμβάνει,αφορά έχει  να κάνει με τέσσερα ρήματα:

1.Γνωρίζω:Τις πεποιθήσεις των μαθητών μου κ έτσι δημιουργώ μαθησιακό περιβάλλον που ταιριάζει στις ψυχολογικές ανάγκες.

2.Ακούω και παρατηρώ: Τους μαθητές μου και τη συμπεριφορά τους κι έτσι μαθαίνω για το τι βρίσκουν ενδιαφέρον, προκλητικό,ανιαρό,εύκολο ή δύσκολο.

3.Διαπραγματεύομαι: Με τους μαθητές μου για να τους δώσω όσο το δυνατόν περισσότερο αυτονομία, κι έτσι τους πείθω ότι ενδιαφέρομαι ειλικρινά για το πως και τι μαθαίνουν.