ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ Α-Β-Γ ΤΑΞΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της, η διάταξη των θρανίων.Θα πρέπει στο κέντρο της αίθουσας να έχουν τοποθετηθεί δύο θρανία αντικριστά και -αν χρειαστεί- άλλο ένα στην κάθετη πλευρά τους , ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο τραπέζι. Εκεί θα κάθονται οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ορθογραφία, αλλά και δυσκολίες μάθησης γενικότερα. Τα υπόλοιπα θρανία είναι τοποθετημένα γύρω γύρω σε»πι΄’.

α.Με πολύ αργό ρυθμό, ο δάσκαλος διαβάζει την πρώτη λέξη της ορθογραφίας, οι μαθητές την γράφουν στο τετράδιο της ορθογραφίας τους  ενώ ταυτόχρονα ο δάσκαλος περνά από τα πίσω θρανία που κάθονται οι μαθητές που δε χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια.Ελέγχει τα τετράδια και αν εντοπίσει  λάθος το σημειώνει επί τόπου με εμφανή γραμμή από κάτω.

β.Στη συνέχεια και αφού τελειώσει από τα πίσω θρανία, σταματά στα θρανία του κέντρου. Δίνει συμπληρωματικές οδηγίες και κατευθύνσεις- υπενθυμίσεις και φροντίζει όλοι οι μαθητές να τελειώσουν τη λέξη.Τέλος σημειώνει τα λάθη τους, όπως έκανε και με τους υπόλοιπους μαθητές.

γ.Παροτρύνει τους μαθητές να δουν το σημειωμένο γράμμα και τους αφήνει 1-2 λεπτά να το ξανασκεφτούν.

δ.Αφού τελειώσει η ορθογραφία όπως παραπάνω την γράφει ο δάσκαλος στον πίνακα, χρησιμοποιώντας χρώματα στις λέξεις ςος και παροτρύνει τους μαθητές των πίσω θρανίων να διορθώσουν τα τετράδιά τους.Για τους μαθητές του κέντρου έχει ετοιμάσει από πριν σε Α4, την ορθογραφία σε δύο αντίτυπα, μεγάλα και ευκρινή γράμματα και με τα ςος γράμματα γραμμένα χρωματιστά.Τοποθετεί τα αντίτυπα στα θρανία τους και καθοδηγεί τους μαθητές πως να «συμβουλευτούν» για να διορθώσουν τα λάθη τους.

ε.Αφού τελειώνουν όλοι οι μαθητές ο δάσκαλος περνά και τους επιβραβεύει όλους όπως εκείνος επιθυμεί(π.χ. με αυτοκόλλητο, με «άριστα» κ.λ.π.)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:ςος λέξεις είναι αυτές που έχουν ορθογραφικές δυσκολίες, αλλά και οι λέξεις που χρειάζεται προσοχή και επισήμανση.ςος γράμματα είναι οι σημαντικές καταλήξεις (ρημάτων και ουσιαστικών) αλλά και η θεματική ορθογραφία κάποιων λέξεων(π.χ. Παίζω κά.)