ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ:Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Για να επιτύχουν οι μαθητές θα πρέπει να »περάσουν» από τον εξής συνειρμό:  προσπάθεια – επιτυχία  – αποδοχή

ΠΡΟΣΠΑΘΩ-ΠΕΤΥΧΑΙΝΩ-ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ- ΜΕ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ

Σε πολλούς μαθητές το »πέρασμα» αυτό γίνεται ανώδυνα.Τι γίνεται όμως με τους μαθητές που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθητές αυτοί ΑΝ και ΟΤΑΝ καταφέρουν να περάσουν τα »σκαλοπάτια» του παραπάνω συνειρμού, αυτό θα γίνει  με πολύ κόπο και με »άλλο» τρόπο.

Προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας στους »τυπικούς» μαθητές .

α. Να βρουν τρόπους οι δάσκαλοι  να μαθαίνουν οι μαθητές τους εύκολα

β. Να μην ξεχνούν οι μαθητές αυτά που μαθαίνουν

Προϋποθέσεις αποτελεσματικής διδασκαλίας μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες

α.Θεωρητική προσέγγιση-κατάρτιση -κατανόηση της φύσης της Μαθησιακής Δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

β.Απόκτηση και εμπέδωση των γνώσεων που αφορούν αυτήν

γ.Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάρτισης εξατομικευμένων προγραμμάτων προσαρμοσμένων στον ατομικό ρυθμό και στο επίπεδο γνώσεων των μαθητών.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ