Εκμίσθωση Κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Αγροκηπίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     Χανιά      18  / 09  / 2014
  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ     Α.Π. 590
  Κριάρη 40, Χανιά, Τ.Κ. 73135, 1ος όροφος    
  Πληρ.: Γραμματεία Σχολικής Επιτροπής

Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων

   
  Τηλ.: 2821341772, Fax: 2821341786    
  e-mail: schepitropi1@chania.gr    
       

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας «Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπίου / 1ου Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου».

 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις  17  Οκτωβρίου 2014  ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 11:00 πμ έως 12:00 μμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ