Αγιασμός νέου σχολικού έτους

Ο αγιασμός για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021-22 θα πραγματοποιηθεί τη δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ. Μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα αποχωρήσουν.