Ενημέρωση για τη διαδικασία δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου

Ενημέρωση για την εφαρμογή του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

 

Σημ. Οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing