Επαναχρησιμοποίηση βιβλίων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, όσοι μαθητές έχουν στην κατοχή τους βιβλία του σχολείου των μαθημάτων Μουσικής, Εικαστικών, Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής και Ορθογραφικά Λεξικά, θα πρέπει να τα επιστρέψουν στο σχολείο πριν τη λήξη του σχολικού έτους ώστε αυτά να επαναχρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά.