Φυσική Αγωγή Β-Γ-Δ Θεμελιώδεις δεξιότητες μετακίνησης

Θεμελιώδεις δεξιότητες μετακίνησης

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι βασικοί τρόποι μετακίνησης του σώματος που χρησιμοποιούνται τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τον αθλητισμό. Επίσης, παρουσιάζονται τρόποι μετακίνησης που χρησιμοποιούνται είτε για την καλλιέργεια συναρμοστικών δεξιοτήτων είτε και για τη βελτίωση της τεχνικής τρεξίματος στον κλασικό αθλητισμό και τις αθλητικές δραστηριότητες. Στόχος του βίντεο είναι η εξοικείωση των μαθητών με τις θεμελιώδεις δεξιότητες μετακίνησης του σώματος.

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/1068