Βιβλίο: All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten

Του Robert Fulghum

Μουσική: Comptine d’ une autre été (Amelie)