“Εποχές και μήνες!”

217303fbbc4489e267f3c911bcf6c3f4

Μαθαίνουμε τις εποχές και τους μήνες του έτους στα πλαίσια των μαθημάτων της Γλώσσας και Μαθηματικών της Α’ Τάξης!Λήψη αρχείου