Ανακοίνωση-Εγγραφές Α΄τάξης για το σχολικό έτος 2021-2022

http://5dim-aigal.att.sch.gr/wp-content/uploads/2019/04/eggrafes19_20-300x151.jpg

ΕΓΓΡΑΦΕΣ στην Α΄τάξη 2021-2022

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες σας α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε  ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022 θα
πραγματοποιούνται από 1 μέχρι 19 Μαρτίου κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 10.00 π.μ.-12.00 μ.μ. μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης -ραντεβού με την Προϊσταμένη του Σχολείου.
Στην πρώτη (Α΄) τάξη θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2021-2022  οι μαθητές που γεννήθηκαν από 01-01-2015 έως και 31-12-2015.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
1. Πιστοποιητικό Γέννησης* το οποίο αναζητείται από το Σχολείο.
2. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. – ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ )
3. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
5. Αίτηση εγγραφής
6. Βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο

Η Προϊσταμένη

Κοτσώλη Μαρία