Γεωγραφία Ε΄-Στ΄, «Το Φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας» (κεφ.6-15)

Αφού μελετήσετε το υλικό «To φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας»  στην ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού Απ. Αγγελόπουλου

Δραστηριότητα 1. Kάνετε τα Quiz και τα Παιχνίδια στην ίδια ιστοσελίδα

Δραστηριότητα 2. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.visitgreece.gr/el/search_by_location?location=43&doSearch=true ,

να επιλέξετε ένα νομό στο χάρτη κάτω δεξιά και να εξερευνήσετε τα πολιτιστικά, γεωγραφικά, ιστορικά και άλλα στοιχεία του…

Ακόμα μπορείτε να δείτε εδώ ένα βίντεο για τις λίμνες της Ελλάδος.

Καλή περιήγηση!

κα Μαρία