Φυσική Αγωγή, «Το πεπτικό σύστημα για παιδιά»

Δραστηριότητα 2

Παρακολουθείστε εδώ αυτό το ενδιαφέρον βίντεο για το Πεπτικό σύστημα!

Παιχνίδι με τα μέρη του πεπτικού συστήματος (για Δ΄Ε΄Στ΄)