Μαθηματικά Γ, μάθημα 5ο

Γεια σας παιδάκια μου! Αφού κάνετε το 4ο μάθημα με τους κάθετους πολλαπλασιασμούς, είστε έτοιμοι να λύσετε προβληματάκια.

1) Δείτε το βίντεο για να θυμηθείτε τι είναι η διαίρεση και πότε τη χρησιμοποιώ.

2) Πώς διαλέγω ποια πράξη θα κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα; Μελετήστε με προσοχή την παρουσίαση. (Όμως, πάντα να θυμάστε ότι για να λύσω ένα πρόβλημα πρέπει να το διαβάσω πολλές φορές, να το καταλάβω, να το ζωγραφίσω, να γράψω τι ξέρω και τι πρέπει να βρω και να κάνω ό,τι άλλο μου χρειάζεται για να μπορώ να το λύσω με τη λογική μου.)

3) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και λύστε τα προβλήματα 1 τα προβλήματα 2 και τα προβλήματα 3.

 

Αφού ολοκληρώσω το κάθε πρόβλημα, το ελέγχω για να σιγουρευτώ ότι αυτά που έκανα είναι λογικά.

Περιμένω τις απαντήσεις σας!!!