Γλώσσα Γ-Δ, μάθημα 7ο

Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο

1) Αρχικά, για να θυμηθείτε τη θεωρία, δείτε με προσοχή το βίντεο και μελετήστε την εικόνα.

2) Πώς βρίσκω το ρήμα, το υποκείμενο και το αντικείμενο; Κάντε το quiz 1 το quiz 2 και το quiz 3 για να σιγουρευτείτε ότι τα ξέρετε.

3) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας τις ασκήσεις 1 και τις ασκήσεις 2 και κάντε τις προσεκτικά.

Μην ξεχνάτε ότι βοηθάει να βρίσκετε πρώτα το ρήμα της πρότασης και μετά να ρωτάτε ποιος κάνει και τι κάνει.

Περιμένω να μου στείλετε τις ασκήσεις!!!