Μελέτη Γ-Δ, μάθημα 3ο

Οικοσυστήματα

1) Αρχικά για να θυμηθείτε τι είναι το οικοσύστημα, μελετήστε την εικόνα

2) Βρείτε τις διαφορές! Παίξτε στο πεδινό

στο ορεινό και

στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

3) Φτιάξτε τα παζλ!  πεδινό οικοσύστημα

ορεινό οικοσύστημα 

οικοσύστημα του δάσους 

 οικοσύστημα του γλυκού νερού

 

Ελπίζω να διασκεδάσετε στα διάφορα οικοσυστήματα!!!