Μελέτη Γ-Δ, μάθημα 2ο

Η φύση είναι το σπίτι μας

1) Μελετήστε προσεκτικά την εικόνα για να θυμηθείτε τι είναι το οικοσύστημα, οι έμβιοι και οι άβιοι οργανισμοί και η τροφική αλυσίδα.

2) Θυμηθήκατε ποια είναι τα έμβια και ποια τα άβια όντα; Κάντε το παρακάτω quiz

3) Κατασκευάστε τις δικές σας τροφικές αλυσίδες! παιχνίδι 1    παιχνίδι 2