Μαθηματικά Ε’, Μάθημα 3ο, Πράξεις με φυσικούς αριθμούς

Σε αυτό το μάθημα θα θυμηθούμε τις πράξεις στους φυσικούς αριθμούς !!!

  • Αρχικά παίξε τα παιχνίδια για να κάνεις εξάσκηση στην Προπαίδεια.

Παιχνίδι 1

Παιχνίδι 2

Παιχνίδι 3

  • Έπειτα πάτησε στα φύλλα εργασίας, κατέβασε τα αρχεία στον υπολογιστή σου και λύσε τις ασκήσεις  Πρόσθεσης, Αφαίρεσης και Πολλαπλασιασμού.

1. Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

2. Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

  • Στη συνέχεια δες το βίντεο για να θυμηθείς πως γίνεται η Διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς.
  • Τέλος πάτησε στο παρακάτω φύλλο εργασίας, κατέβασε το αρχείο στον υπολογιστή σου και λύσε τις ασκήσεις  της Διαίρεσης.

3. Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

Στείλε τα απαντημένα αρχεία στο email μου.

Καλή ενασχόληση!!!