Γλώσσα Γ-Δ, μάθημα 4ο

1) Θυμηθείτε τη θεωρία για τις οικογένειες λέξεων βλέποντας το βίντεο

2) Κάντε τα quiz και quiz 2

3) Γυρίστε τον τροχό και φτιάξτε οικογένειες λέξεων

Κάθε φορά που γυρίζετε τον τροχό, γράψτε στο τετράδιό σας τη λέξη στην οποία σταμάτησε ο τροχός και δίπλα της άλλες 5 λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων. Βγάλτε τις φωτογραφία και στείλ’ τις σε εμάς.

4) Αντιγράψτε τις ασκήσεις από το φύλλο εργασίας 1 και το φύλλο εργασίας 2 στο τετράδιό σας και αφού τις συμπληρώσετε, βγάλτε τις φωτογραφία για να μας τις στείλετε.

Αφήστε μια απάντηση