Μαθηματικά Δ, μάθημα 2ο, προσθέσεις και αφαιρέσεις δεκαδικών

1) Μελετήστε προσεχτικά τις καρτέλες για τους δεκαδικούς αριθμούς.

2) Δείτε το βίντεο για να θυμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς.

3) Γράψτε τους αριθμούς ώστε να είναι σωστές οι πράξεις. Παίξτε εδώ

4) Συμπληρώστε το μοτίβο, αφού βρείτε  τι προσθέτω ή τι αφαιρώ κάθε φορά. Παίξτε εδώ

5) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και λύστε τις  ασκήσεις . Στη συνέχεια βγάλτε τις φωτογραφία για να μου τις στείλετε.