Εθνικό Κέντρο Διάσωσης Σχολικού Υλικού

Με τα παιδιά συγκεντρώσαμε αξιόλογα βιβλία, παλαιών εκδόσεων και σε καλή κατάσταση και τα δωρίσαμε στο Εθνικό  Κέντρο Διάσωσης Σχολικού Υλικού για να στηρίξουμε το έργο του. Τα βιβλία που δωρίσαμε είναι τα εξής:

 1. Εκκλησιαστική Ιστορία Ε’ Δημοτικού ΟΕΔΒ (1989)
 2. Λειτουργική και Κατήχηση Στ’ Δημοτικού ΟΕΔΒ (1986)
 3. Αναγνωστικό Στ’ Δημοτικού ΟΕΔΒ (1980)
 4. Ελληνική Ιστορία των Νεότερων Χρόνων Στ’ Δημοτικού ΟΕΔΒ (1986)
 5. Αγωγή του Πολίτη Στ’ Δημοτικού ΟΕΔΒ (1982)
 6. Φυσιογνωστικά Μαθήματα Στ’ Δημοτικού ΟΕΔΒ (1986)
 7. Αριθμητική και Γεωμετρία Στ’ Δημοτικού ΟΕΔΒ (1982)
 8. Φυσική Πειραματική και Χημεία Στ’ Δημοτικού ΟΕΔΒ (1986)
 9. Γύρω από τη Σελήνη Ι. Βέρν (1955)
 10. Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες Ι. Βέρν (1958)
 11. Παραμύθια και άλλα Π.Σ. Δέλτα (1955)
 12. Για την πατρίδα Π.Σ. Δέλτα (1955)

Λογοτεχνικά βιβλία

Βιβλία Μαθητή

Για να μάθετε για το Εθνικό Κέντρο Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ), τις δράσεις και τους στόχους του, δείτε το βίντεο που ακολουθεί: