Δημοσιεύθηκε στην ΔΡΑΣΕΙΣ 2023-2024

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 υλοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου μας Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής. Στο εργαστήριο συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ καθώς και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Συντονίστρια και εμψυχώτρια του Εργαστηρίου ήταν η κ. Νίκη Μισαηλίδη, εκπαιδευτικός της Δ/θμιας Εκπ/σης, Φιλόλογος με ειδίκευση (Msc) στη Δημιουργική Γραφή. Οι μαθητές/-τριες και οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά εμπνεύστηκαν, έγραψαν και συν-έγραψαν δημιουργικά με “όχημα” τη φαντασία και τη γραφή”.
Μπορείτε να διαβάσετε τις εργασίες των μαθητών/-τριών στην παρακάτω παρουσίαση (ppt):