Δημοσιεύθηκε στην ΔΡΑΣΕΙΣ 2023-2024

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Τις επόμενες ημέρες μπορείτε να παραδώσετε για ανακύκλωση παλιό και άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, (μικροσυσκευές), στους ειδικούς κάδους που τοποθέτησε ο Δήμος Πατρέων στο σχολείο μας.

Ανακυκλώνοντας συνεισφέρουμε στο περιβάλλον, την οικονομία, αλλά και τον πολιτισμό, σεβόμενοι το δικαίωμα στην υγεία, την καθαριότητα και την αισθητική του περιβάλλοντος.

Ανακυκλώνοντας άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιορίζουμε την εξάντληση φυσικών πόρων και μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών, συνεπώς και την ανάγκη για νέους ΧΥΤΑ.

Υπεύθυνοι προγράμματος:

Σταματόπουλος Ιωάννης, ΠΕ70

Στεφανόπουλος Δημήτριος, ΠΕ11

Σωτηρχοπούλου Αντιγόνη, ΠΕ06