Δημοσιεύθηκε στην ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. Φ.6/55081/Δ1/ 13-5-2020 εγκύκλιο του  Υπουργείου Παιδείας, οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄Δημοτικού το σχολικό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του σχολείου , όπως κάθε χρόνο, κατά τις ημερομηνίες 15-5-2020 έως 29-5-2020. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες να περάσουν από το σχολείο την Παρασκευή  15-5-2020 και τη Δευτέρα 18-5-2020 και ώρες 9:00-11:00, για να παραλάβουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές ή τη λειτουργία του σχολείου, μπορείτε να ενημερώνεστε από το επίσημο blog του σχολείου ή το ίδιο το σχολείο, καθώς μόνο αυτό λαμβάνει τις εγκυκλίους του Υπουργείου.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Βιβλιάριο υγείας του παιδιού
  • Υπεύθυνη Δήλωση γονέα
  • ΑΔΥΜ
  • Βεβαίωση Νηπιαγωγείου
  • Έγγραφο που να βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας

Το σχολείο θα είναι ανοιχτό καθημερινά 9:00-11:00

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ