Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ- ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΣ 2024

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 2024