ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ Δ8546ΝΚΠΔ-Β91