Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
και για όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων σχολικού έτους 202223, από τις
8.00 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ., θα παρέχεται υποστήριξη από Ψυχολόγους των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των
Σ.Δ.Ε.Υ. Δυτικής Μακεδονίας με στόχο:
• Την ενδυνάμωση των μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου στη διαχείριση του άγχους των
εξετάσεων.

• Την ενίσχυση των γονέων των υποψηφίων στον υποστηρικτικό τους ρόλο.

• Την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σε εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συνδράμουν
τους μαθητές και τις μαθήτριες τους όταν προκύπτει ανάγκη.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο

ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2023