Αρχεία για 'Μεταθέσεις' Κατηγορία

Μαρ 03 2023

“Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023”

23837Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΔΑΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2023_9ΑΖ846ΜΤΛΗ-Ρ1Η

23852E2_02-03-2023_ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2023_6ΤΕΚ46ΜΤΛΗ-6Δ5

23855E2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2023_9ΑΜΗ46ΜΤΛΗ-ΟΓΩ

23864E2_02-03-2023_ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_2023_Ρ4ΖΣ46ΜΤΛΗ-ΣΤ6

23864Ε2_02-03-2023_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ 2023_Ψ0ΡΝ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο “Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023”

Νοέ 21 2017

Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Νοέ 21 2017

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

Νοέ 07 2017

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2017-2018

Ενημερώνουμε ότι ξεκινήσαμε να καταχωρούμε στα πληροφοριακά μας συστήματα τις τρέχουσες τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης να έχουν υπόψιν τους ότι σε περίπτωση που θα εμφανιστεί μήνυμα σχετικά με την αδυναμία ολοκλήρωσης της αίτησής τους λόγω μη συμπλήρωσης της τρέχουσας τοποθέτησης, ή της οργανικής θέσης, αυτό θα έχει λυθεί μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, οπότε και θα έχουμε ολοκληρώσει, κατά πάσα πιθανότητα, τη συμπλήρωση της τρέχουσας τοποθέτησης των εκπαιδευτικών.
Από τη ΔΔΕ Κέρκυρας.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018

Ιούλ 04 2016

Αιτήσεις-δηλώσεις προτιμήσεων για οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης  από Δευτέρα 04 έως Πέμπτη 14/07/2016

Τρόποι υποβολή δηλώσεων προτίμησης  α) με FAX (2661038119), β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dide.ker.sch.gr),  γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΙΔΕ Κέρκυρας ή δ) ταχυδρομικώς (σε χρόνο ώστε να έχει παραληφθεί από την υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής)

ΟΔΗΓΙΕΣ: Όσοι έχουν έρθει με μετάθεση και όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ πρέπει να υποβάλουν δήλωση προτίμησης, διαφορετικά είναι πιθανό να τοποθετηθούν σε θέσεις εκτός προτίμησης (έφόσον υπάρχουν). Οι αιτούντες βελτίωση θέσης, αν δεν ενδιαφέρονται για κανένα κενό από τα ανακοινωμένα ή τα πιθανα* και δεν υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων, παραμένουν στην οργανική τους θέση. Αν υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων αλλά τοποθετηθούν στις προτιμήσεις τους άλλοι εκπ/κοί με περισσότερα μόρια, δεν τοποθετούνται σε θέσεις εκτός προτίμησης και παραμένουν επίσης στην οργανική τους θέση.  Αν κάποιος έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση που δε φαίνεται στον πίνακα ή διαπιστώσει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στη μοριοδότησή του, θα επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στη ΔΔΕ Κέρκυρας (τηλ.: 26610-48877).

*Μπορεί κάποιος να δηλώσει προτιμήσεις από τα κενά που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και από τα πιθανά κενά (οι θέσεις των εκπαιδευτικών που ζητούν βελτίωση και φαίνονται στο πίνακα: αν μετακινηθεί κάποιος και προκύπτει κενό στο σχολείο, τότε η θέση του δίνεται σε άλλον, εφόσον έχει δηλωθεί στις προτιμήσεις). Μπορεί να δηλωθούν μόνο τα κενά ή μόνο τα πιθανά ή συνδυασμός και των δύο με όποια σειρά επιθυμεί ο δηλών (πχ 1ο ένα πιθανό κενό, 2ο ένα κενό, 3ο ένα κενό, 4ο ένα πιθανό κενό κοκ).

Πίνακας μορίων (από μετάθεση, για βελτίωση-οριστ.τοποθέτηση)

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ-ΚΕΝΩΝ-ΓΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΑΠΟ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΓΙΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤ.-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις-δηλώσεις προτιμήσεων για οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, για βελτίωση θέσης ή για οριστική τοποθέτηση

Μαρ 24 2016

Μόρια βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων (ανανεωμένος πίνακας: 24/3/2016)

Διορθώσεις σε τυχόν λάθη ή άλλες διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση μπορούν να γίνονται μέχρι 15/04/2016,  με επικοινωνία του ίδιου του ενδιαφερομένου με τη ΔΔΕ Κέρκυρας (2661048877).

Οπωσδήποτε πρέπει να επικοινωνήσει όποιος έχει εντοπιότητα ή/και συνυπηρέτηση που δε φαίνεται στον πίνακα.

Ο πίνακας θα ανανεώνεται κατά διαστήματα εφόσον υπάρχουν διορθώσει

Κατεβάστε το αρχείο: Αιτήσεις-Βελτιώσεων-Οριστικών-τοποθετήσεων-ΝΕΟ

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μόρια βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων (ανανεωμένος πίνακας: 24/3/2016)

Φεβ 27 2015

Μόρια αιτήσεων Βελτιώσεων-Οριστικών Τοποθετήσεων

Μόρια Βελτιώσεων – Οριστ. Τοποθετήσεων 2015

Θα ακολουθήσει, μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων 2015, ανακοίνωση των οργανικών κενών και τελικός πίνακας μοριοδότησης, από τον οποίο θα έχουν αφαιρεθεί όσοι θα έχουν μετατεθεί σε άλλη περιοχή και θα έχουν προστεθεί όσοι θα έχουν μετατεθεί στην Κέρκυρα. Προθεσμία ενστάσεων για τη μοριοδότηση ή την εντοπιότητα/συνυπηρέτηση ή άλλα στοιχεία στον παρόντα πίνακα, μέχρι Παρασκευή 13/03/2015. Για διευκρινίσεις, παρατηρήσεις, διορθώσεις: 2661048877

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μόρια αιτήσεων Βελτιώσεων-Οριστικών Τοποθετήσεων

Φεβ 17 2015

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους.

Κατεβάστε το αρχείο.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους.

Ιαν 13 2015

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων μεταθέσεων, ύστερα από ενστάσεις – τροποποιήσεις – ανακλήσεις.

Κατεβάστε το αρχείο.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων μεταθέσεων, ύστερα από ενστάσεις – τροποποιήσεις – ανακλήσεις.

Δεκ 18 2014

Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης

Ανακοίνωση πινάκων αιτούντων μετάθεση σε σχολεία γενικής παιδείας και ειδικά, μουσικά, διαπολιτισμικά.
Διευκρινίσεις ή Ενστάσεις για τα αναγραφόμενα στοιχεία μπορούν να γίνονται μέχρι 31/12/2014, τηλεφωνικώς στο 2661048877, ή με φαξ στο 2661038119 (με αναγραφή τηλ. επικοινωνίας) ή αυτοπροσώπως στα Γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας.

Κατεβάστε τους πίνακες

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακες αιτήσεων μετάθεσης

Σεπ 01 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2014-2015 ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014

Κατεβάστε το αρχείο

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2014-2015 ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014

Επόμενα »