Μάι 29 2024

Αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης για τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Προθεσμία μέχρι Τετάρτη 5/6/2024 (βλ. το 1ο αρχείο με οδηγίες)

Αιτήσεις-δηλώσεις προτιμήσεων οργανικών κενών (οδηγίες)

Οργανικά κενά-Γεν. Παιδείας-Α΄, Β΄ Κέρκυρας

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις Γενικής Παιδείας

Οργανικά κενά ΕΑΕ

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης Βελτιώσεων -Οριστ. Τοποθετήσεων Ειδικής Αγωγής

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τα οργανικά κενά έχουν τροποποιηθεί αναλόγως ύστερα από τις τοποθετήσεις υπεραρίθμων και ύστερα από επανεξέταση και νεότερα στοιχεία για τον αριθμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης για τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.