Μάι 17 2024

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων-κενά-δηλώσεις προτιμήσεων

Απόφαση χαρακτηρισμού υπεραρίθμων 2024-2025 (ορθή επανάληψη)

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης υπεραρίθμων

Οργανικά κενά για υπεράριθμους

Οι κλάδοι που δεν έχουν υπεράριθμους έχουν αφαιρεθεί από τον πίνακα. Θα εμφανιστούν πάλι στα κενά για τους από μετάθεση και για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση στις 29/5/2024

Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων υπεραρίθμου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων-κενά-δηλώσεις προτιμήσεων
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.