Απρ 02 2024

Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις Γενικής Παιδείας (από μετάθεση και για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Οι διαδικασίες για τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις θα ξεκινήσουν μετά τις διακοπές του Πάσχα, πρώτα με τη ρύθμιση υπεραριθμιών και κατόπιν με τοποθετήσεις εκπ/κών από μετάθεση & για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση. Θα εκδοθούν ανακοινώσεις με πίνακες κενών, προθεσμίες δηλώσεων, οδηγίες κλπ, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι (οπωσδήποτε οι μετατεθέντες και όσοι είναι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ) πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ και στην αλληλογραφία των σχολείων.

Επεξηγήσεις και πληροφορίες στο πάνω μέρος των πινάκων

Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις Γενικής Παιδείας

Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών για τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις Γενικής Παιδείας (από μετάθεση και για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.