Νοέ 14 2023

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας: οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Μετά από συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας για την εξέταση επί των ενστάσεων για τις δεκτές και μη δεκτές αιτήσεις, οι οριστικοί πίνακες των δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων των υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας, διαμορφώθηκαν όπως εμφανίζονται παρακάτω.

Για τους υποψήφιους/ες Υποδιευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων:

Δεκτές Υδντές ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Για τους υποψήφιους Υπεύθυνους Τομέα Πλοιάρχων του Εργαστηριακού Κέντρου:

Δεκτές Τομεάρχες ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων (το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023), πρέπει να υποβάλλουν στο Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ή του Εργαστηριακού Κέντρου αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας: οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.