Νοέ 10 2023

Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας: πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.

Στα πλαίσια της υπ’αριθμό 5791/30-10-2023 (ΑΔΑ: 3ΞΔΗ26ΝΚΠΔ-ΣΛ8) επαναπροκύρηξης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας για τις θέσεις Υποδιευθυντή/ντριας για Σχολικές Μονάδες και Υπεύθυνου Τομέα Πλοιάρχων του Εργαστηριακού Κέντρου Κέρκυρας και μετά από συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας για την εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα του Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας, αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Το Συμβούλιο κάνει δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου, όπως παρακάτω:

Δεκτές Υδντές ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

2. Το Συμβούλιο κάνει δεκτές τις αιτήσεις των υποψηφίων Υπευθύνων Τομέα Πλοιάρχων του Εργαστηριακού Κέντρου Κέρκυρας, όπως παρακάτω:

Δεκτές Τομεάρχες ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας ή την ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας: mail@dide.ker.sch.gr.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας: πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας.
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.