Δεκ 30 2022

Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2022.

Από την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 θα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή τα πτυχία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2022.

Η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται  κατά τις ώρες από 10.00 έως και 13.30 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Αλυκές Ποταμού, επάνω από το παλιό Bowling).

Οι τίτλοι θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ορίζεται από το νόμο (είτε φυσικά, μέσω ιδιόχειρης υπογραφής, είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr).

Οι επιτυχόντες, κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού, θα ελέγχουν την ορθή καταγραφή των αναφερόμενων στον τίτλο στοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) και σε περίπτωση λάθους δεν θα παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό, το οποίο και θα επιστραφεί, μαζί με σχετική αίτηση και αντίγραφο της ταυτότητας για έκδοση νέου πιστοποιητικού με ορθά ονομαστικά στοιχεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας 2661032987, 2661038072, 2661080630, 2661048877, 2661031395 (εσωτερικό 112, κ. Άννα Κιόση) από την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2022.
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.