Νοέ 15 2021

Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (στην ιστοσελίδα https://teachers.minedu.gov.gr), μέχρι τις 22/11/2021 (βλ. εγκύκλιο μεταθέσεων). Τα στοιχεία και μόρια οικογενειακής κατάστασης (και τυχόν  εντοπιότητας στην Κέρκυρα), ενδεχομένως δεν φαίνονται ακόμη στο σύστημα, ωστόσο θα υποβάλουν κανονικά την αίτηση εντός της προθεσμίας, έστω και χωρίς αυτά, τα οποία θα αντληθούν προσεχώς από τους φακέλους που τηρούνται  στη ΔΔΕ και θα περαστούν στο σύστημα από την υπηρεσία. Σε περίπτωση συνυπηρέτησης στην Κέρκυρα πρέπει να σταλούν στη ΔΔΕ τα οριζόμενα από την εγκύκλιο.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.