Αυγ 21 2021

Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών προς τοποθέτηση με απόσπαση ή διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου

 

Πίνακας μοριοδότησης εντός ΠΥΣΔΕ

Ανά κλάδο/ειδικότητα, προηγούνται στις τοποθετήσεις:

1) οι αιτούντες συμπλήρωση ωραρίου (κατά το δυνατό σε κενά ανάλογα με το πλεόνασμα των ωρών τους)                                              

2) οι λειτουργικά υπεράριθμοι

3) όσοι είναι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ

4) οι αιτούντες απόσπαση και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ

 

Οι εκπαιδευτικοί κάθε κατηγορίας συγκρίνονται μόνο με εκείνους της ίδιας κατηγορίας. Εντός της κάθε κατηγορίας προηγούνται οι  ανήκοντες σε Ειδική Κατηγορία.   

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες λαμβάνουν μόρια μετάθεσης, η 4η κατηγορία μόρια απόσπασης

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πίνακας μοριοδότησης εκπαιδευτικών προς τοποθέτηση με απόσπαση ή διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.