Ιούν 03 2021

Τοποθετήσεις σε Οργανικές Θέσεις εκπαιδευτικών από Μετάθεση και για Βελτίωση Θέσης-Οριστική Τοποθέτηση

Διορθώσεις: 1) Κάρμη Β. ΠΕ06: σχολείο τοποθέτησης, 2) Γκούβα Α. ΠΕ02: διόρθωση μοριοδότησης, 3) Ρέβα Ε.: ΠΕ86 (προσθήκη στον πίνακα: είχε παραλειφθεί εκ παραδρομής)

Τοποθετήσεις Α΄ Κέρκυρας

Οι τοποθετούμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες τους θέσεις την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους (30/06/2021)

Η απόφαση τοποθετήσεων θα εκδοθεί από την ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθετήσεις σε Οργανικές Θέσεις εκπαιδευτικών από Μετάθεση και για Βελτίωση Θέσης-Οριστική Τοποθέτηση
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.