Ιούν 03 2021

Αιτήσεις για συμπληρωματικές οργανικές τοποθετήσεις – Αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ

1) Καλούνται από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων και δεν τοποθετήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε νέα οργανική θέση , καθώς και υπεράριθμοι που  επίσης δεν τοποθετήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε νέα οργανική θέση (είτε υπέβαλαν αίτηση είτε όχι) να δηλώσουν προτιμήσεις σε εναπομείναντα κενά. Οι αιτούντες βελτίωση και οι υπεράριθμοι, αν δεν υποβάλουν αίτηση θα παραμείνουν στα σχολεία της οργανικής τους θέσης. Όσοι είναι στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, αν δεν υποβάλουν αίτηση θα τοποθετηθούν σε οργανικά κενά εκτός προτίμησης (εφόσον υπάρχουν), κατά την κρίση της υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις θα υποβληθούν με e-mail (mail@dide.ker.sch.gr), μέχρι την Τρίτη 8/6/2021 και ώρα 15:00

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (έντυπο)

Εναπομείναντα Οργανικά κενά για Μεταθέσεις Βελτιώσεις Οριστ. Τοποθ

 

2) Καλούνται από το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν αίτηση μέχρι 30/6/2021, με e-mail (mail@dide.ker.sch.gr). Μπορούν να υποβληθούν και αιτήσεις διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου.

Μπορούν να δηλωθούν σχολεία χωρίς αριθμητικό περιορισμό (για περισσότερες από 20 προτιμήσεις, τροποποιείτε αναλόγως το έντυπο), ή γενικά δήμοι, περιοχές κοκ. Όταν αναρτηθούν λειτουργικά κενά (μετά τις αποσπάσεις με υπουργικές αποφάσεις), θα μπορεί να γίνει τροποποίηση των προτιμήσεων

ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ (έντυπο)

 

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις για συμπληρωματικές οργανικές τοποθετήσεις – Αιτήσεις αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.