Αυγ 19 2019

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης αποσπάσεων-διαθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Ο πίνακας (με νέες διορθώσεις-προσθήκες) εδώ: Μοριοδότηση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ (Προσωρινός πίνακας)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ απόσπασης-τοποθέτησης-διάθεσης 2019-20

Ο πίνακας περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες εκπαιδευτικών, οι οποίοι τοποθετούνται κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

  • Λειτουργικά υπεράριθμοι
  • Σε Διάθεση ΠΥΣΔΕ
  • Λοιποί αιτούντες (και από άλλα ΠΥΣΔΕ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά προηγούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι και έπονται οι στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συγκρίνονται μεταξύ τους ανά κατηγορία με τα μόρια μετάθεσης. Ακολουθούν οι υπόλοιποι (συμπεριλαμβάνονται και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ), οι οποίοι συγκρίνονται μεταξύ τους με τα μόρια απόσπασης.
  2. Όσοι θεωρούν ότι μπορεί να είναι λειτουργικά υπεράριθμοι αλλά δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων, χωρίς προθεσμία. Αυτές οι δηλώσεις θα εξεταστούν μόνο για όσους είναι πράγματι υπεράριθμοι τελικά (αυτό θα κριθεί από το ΠΥΣΔΕ). Για όσους εκπαιδευτικούς διαπιστωθεί στην πρώτη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και επιβεβαιωθεί από το ΠΥΣΔΕ ότι είναι λειτουργικά υπεράριθμοι αλλά δεν έχουν υποβάλει ήδη Αίτηση-Δήλωση, αυτοί θα  προστεθούν στον πίνακα και θα κληθούν για υποβολή. Επίσης, όσοι έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΔΕ, θα υποβάλουν οπωσδήποτε Αίτηση-Δήλωση. Αν δεν το έχουν κάνει νωρίτερα, θα την υποβάλουν στις 2 Σεπτεμβρίου με την ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της ΔΔΕ Κέρκυρας. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δήλωση μέχρι και όλων των σχολείων του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας. Μετά την ανακοίνωση λειτουργικών κενών (όταν ολοκληρωθούν από το υπουργείο οι κάθε είδους αποσπάσεις εκτός Κέρκυρας), θα μπορεί να γίνει τροποποίηση των προτιμήσεων (ισχύει για όλους τους αιτούντες)
  3. Από τους λειτουργικά υπεράριθμους του πίνακα, λόγω προσεχών αποσπάσεων, αδειών κλπ συναδέλφων του ίδιου κλάδου στο σχολείο τους, πιθανόν κάποιοι δε θα είναι τελικά υπεράριθμοι. Σε αυτή την περίπτωση θα μεταπηδήσουν στην 3η κατηγορία και θα συγκριθούν με τους άλλους με τα μόρια απόσπασης (όχι με τα αναγραφόμενα στον πίνακα που είναι μόρια μετάθεσης), εκτός ανακαλέσουν την αίτησή τους ή ήδη έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν τη μετακίνηση μόνο στην περίπτωση λειτουργικής υπεραριθμίας, οπότε και θα παραμείνουν στο σχολείο τους.
  4. Σε σχολείο που διαπιστώνεται μία υπεραριθμία σε ένα κλάδο,  αν έχουν υποβάλει αίτηση περισσότεροι του ενός, εμφανίζονται ως λειτουργικά υπεράριθμοι. Αν όμως ικανοποιηθεί η αίτηση ενός, τότε η αίτηση του δεύτερου δε θα εξεταστεί με την προτεραιότητα της υπεραριθμίας, η οποία πλέον δε θα υφίσταται.
  5. Η μοριοδότηση των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ έχει ανακοινωθεί από το ΥΠΠΕΘ στην απόφαση αποσπάσεων, γι’ αυτό αναγράφεται στον πίνακα το σύνολο μορίων απόσπασης
  6. Για τους κοινούς με την Α/θμια κλάδους, θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για τα κενά της ΔΠΕ Κέρκυρας

 

Πληροφορίες, διευκρινίσεις, αιτήματα διορθώσεων μοριοδότησης κλπ, στο τηλ. 2661048877 (Κ. Μπελέρχας), με ΦΑΞ: 2661038119 ή με e-mail: mail@dide.ker.sch.gr

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης αποσπάσεων-διαθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.