Σεπ 24 2018

Λειτουργικά κενά-αιτήσεις κλάδου ΠΕ11

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11, που είναι λειτουργικά υπεράριθμοι (με καμία ή λιγότερες από 12 ώρες στο σχολείο τους) να υποβάλουν δήλωση προτιμήσεων για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2018-2019. Αν κάποιος είναι υπεράριθμος αλλά δεν περιλαμβάνεται στο συνημμένο πίνακα λειτουργικά υπεραρίθμων, μπορεί αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, η οποία θα εξεταστεί μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι πράγματι είναι υπεράριθμος (υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για μη πλεονάζοντες ήταν μέχρι 30/06/2018).

Οι μέχρι τώρα υποβληθείσες αιτήσεις ισχύουν, εκτός αν υποβληθούν τροποποιητικές.

Η προθεσμία υποβολής νέων ή τροποποιητικών αιτήσεων ορίζεται μέχρι την Πέμπτη 27/09/2018

Τα λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11, έχουν ως εξής:

Α. Πρωτοβάθμια εκπ/ση Κέρκυρας

1) 11ο ΔΣ Κέρκυρας, 14 ώρες + ΔΣ Κ. Γαρούνα, 5 ώρες

2) 7ο ΔΣ Κέρκυρας, 7 ώρες + ΔΣ Σπαρτύλα, 6 ώρες

3) 1ο ΔΣ Θιναλίου, 11 ώρες

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τοποθέτησης πλήρως υπεράριθμου εκπαιδευτικού, το υπόλοιπο του ωραρίου του θα συμπληρωθεί με γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο της οργανικής του θέσης.

Β. Δευτεροβάθμια εκπ/ση Κέρκυρας

1) 2ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας, 12 ώρες + γραμματειακή υποστήριξη

2) 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 16 ώρες

3) 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 10 ώρες + γραμματειακή υποστήριξη

4) 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 6 ώρες + 2ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 4 ώρες + γραμματειακή υποστήριξη

5) 3ο ΓΕΛ Κέρκυρας, 8 ώρες + γραμματειακή υποστήριξη

6) Εσπ. ΕΠΑΛ Κέρκυρας, 4 ώρες + γραμματειακή υποστήριξη + Εσπ. ΓΕΛ Κέρκυρας, 1ώρα + 5ο ΓΕΛ Κέρκυρας, 2ώρες

7) Γυμνάσιο Λευκίμμης, 10 ώρες + Γραμματειακή υποστήριξη

8) Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας

9) ΓΕΛ Αγρού, 8 ώρες

Μπορεί να δηλωθεί και οποιοδήποτε άλλο σχολείο Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, διότι είναι πιθανόν να προκύψουν ώρες από μετακινήσεις μερικώς υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Γ. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.)

Μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για πλήρη διάθεση στο Ε.Α.Κ. για τα αντικείμενα:

  1. Ποδόσφαιρο
  2. Καλαθοσφαίριση
  3. Στίβος
  4. Κολύμβηση

Οι αιτούντες θέση στο Ε.Α.Κ., πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό της ειδικότητάς τους (το πτυχίο τους, εφόσον αναγράφεται η ειδικότητα, ή άλλη βεβαίωση).

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν δεν επιτρέπεται

α) να ασκούν προπονητικό έργο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αθλητικό σωματείο, το οποίο είναι χρήστης των εγκαταστάσεων του Ε.Α.Κ. διάθεσής τους και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή

β) να αποτελούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών σωματείων της ανωτέρω περίπτωσης

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση απόσπασης/διάθεσης, οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, λαμβάνουν μόρια μετάθεσης της οργανικής τους θέσης, εκτός αν η θέση τοποθέτησης έχει περισσότερα μόρια, τα οποία και λαμβάνουν.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λειτουργικά κενά-αιτήσεις κλάδου ΠΕ11
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.