Σεπ 09 2018

Μοριοδότηση αιτήσεων αποσπάσεων-τοποθετήσεων-διαθέσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας για το διδακτικό έτος 2018-2019

Το ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας, με την Πράξη 24/08-09/2018,

 • Ανακοινοποιεί τον πίνακα μοριοδότησης αποσπάσεων-τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου για το διδακτικό έτος 2018-2019, όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα από νέες αιτήσεις, ανακλήσεις αιτήσεων και διορθώσεις-τροποποιήσεις
 • Ανακοινοποιεί τον πίνακα λειτουργικών κενών, όπως έχει διαμορφωθεί ύστερα από τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις των διδακτικών ωραρίων από τις σχολικές μονάδες

Λειτουργικά κενά για τοποθετήσεις

Πίνακας αιτήσεων απόσπασης-τοποθέτησης σε λειτ. κενά

Τοποθετούνται κατά προτεραιότητα

 1. Οι λειτουργικά υπεράριθμοι (όσοι έχουν λιγότερες από 12 ώρες με οποιαδήποτε ανάθεση), βάσει μορίων μετάθεσης
 2. Όσοι είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, βάσει μορίων μετάθεσης
 3. Οι αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ, βάσει μορίων απόσπασης

Οι διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου γίνονται βάσει μορίων μετάθεσης

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 76099/Δ2/11-05-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΑΡ. Δ)

«Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

 1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)»

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μοριοδότηση αιτήσεων αποσπάσεων-τοποθετήσεων-διαθέσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά του ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας για το διδακτικό έτος 2018-2019
Λυπούμαστε αλλά δεν επιτρέπεται η προσθήκη σχολίων προς το παρόν.