Φεβ 11 2014

Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κέρκυρας

  1. Πρόεδρος: Τρύφωνα Σωτηρία, ΠΕ09, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας
    Αναπληρωτής Προέδρου: Χρυσικόπουλος Μιχαήλ, ΠΕ11, Διευθυντής του Γυμνασίου Λευκίμμης
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος: Τζούμα Αλεξάνδρα, ΠΕ05, Διευθύντρια του Γυμνασίου Λιαπάδων
  3. Τακτικό Μέλος: Αλαμάνος Χαρίλαος, Πε04.02, Διευθυντής του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Κέρκυρας
  4. Αναπληρωματικό αιρετό μέλος: Παγκράτη Παρθενόπη, ΠΕ02, Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Κέρκυρας
  5. Τακτικό αιρετό μέλος: Κρητικός Ιωάννης, ΠΕ03, Εκπαιδευτικός του 3ου Γυμνασίου Κέρκυρας
    Αναπληρωτής: Ραιδεστινός Γεώργιος, ΠΕ19, Εκπαιδευτικός του 3ου ΓΕ.Λ. Κέρκυρας

Γραμματέας Συμβουλίου: Σαμοΐλης Γρηγόριος, ΠΕ02, Εκπαιδευτικός αποσπασμένος στη Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας, τηλ: 26610 80683

Αναπληρωτής: Αμοιρίδης Γεώργιος, ΠΕ19, Εκπαιδευτικός αποσπασμένος στη Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας