ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η κεντρική ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ηλείας βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dide.ilei.sch.gr.
Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει σε λειτουργία για την ανάρτηση των ανακοινώσεων/αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ Ηλείας.
Το παλαιό περιεχόμενο, ως ιστοσελίδα της ΔΔΕ, θα μεταφέρεται σταδιακά στην νέα ιστοσελίδα.

Δείτε τον Μισθό σας

Αρχεία για Νοέμβριος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. 2014-2015

3 Νοεμβρίου 2014 από

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2014-2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. 2014-2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. 2014-2015

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »