ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η κεντρική ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ηλείας βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dide.ilei.sch.gr.
Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει σε λειτουργία για την ανάρτηση των ανακοινώσεων/αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ Ηλείας.
Το παλαιό περιεχόμενο, ως ιστοσελίδα της ΔΔΕ, θα μεταφέρεται σταδιακά στην νέα ιστοσελίδα.

Δείτε τον Μισθό σας

Αρχεία για Γενικά

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε Ηλείας

28 Αυγούστου 2015 από

Πίνακας Τοποθετήσεων 28/8/2015

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Τοποθέτηση Εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις μετά από ενστάσεις-Τοποθέτηση Εκπ/κών σε εναπομείναντα οργανικά κενά

25 Αυγούστου 2015 από

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε οργανικά κενά

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων διάθεσης Εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας για διοικητικό έργο

19 Αυγούστου 2015 από

 1. Ανακοίνωση
 2. Αίτηση Διάθεσης

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Ανακοινοποίηση εγγράφου για αιτήσεις διόρθωσης – Συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης σε οργανικά κενά

19 Αυγούστου 2015 από

Ανακοινοποίηση εγγράφου

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Τοποθέτηση Εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις – Αιτήσεις διόρθωσης και συμπληρωματικές αιτήσεις τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

19 Αυγούστου 2015 από

 1.  Τοποθετήσεις εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις
 2. Έγγραφο για αιτήσεις διόρθωσης – συμπληρωματικές αιτήσεις για τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις
 3. Εναπομείναντα οργανικά κενά Γεν. Παιδείας
 4. Εναπομείναντα οργανικά κενά ΕΠΑΛ
 5. Συμπληρωματική αίτηση τοποθέτησης σε οργανικά κενά
 6. Πίνακας εκπ/κών για συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης

 

 

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Ανακοινοποίηση πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών – Τοποθετήσεων υπεράριθμων εκπ/κών – Πίνακα μορίων εκπ/κών για τοποθέτηση σε οργανικά κενά

19 Αυγούστου 2015 από

 1. Ανακοινοποίηση πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπ/κών
 2. Ανακοινοποίηση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπ/κών
 3. Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων εκπ/κών για τοποθέτηση σε οργανικά κενά

 

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Αιτήσεις Τοποθέτησης Εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις Δ.Ε. Ηλείας

17 Ιουλίου 2015 από

 1. Έγγραφο τοποθέτησης εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις
 2. Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών Γεν. Παιδείας
 3. Αναμορφωμένος Πίνακας οργανικών κενών Τεχνικών Ειδικοτήτων
 4. Πίνακας μορίων εκπ/κών
 5. Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Ονομαστικός χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπ/κών – Τοποθέτηση Υπεράριθμων Εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας

17 Ιουλίου 2015 από

 1. Πίνακας Ονομαστικά Υπεράριθμων εκπ/κών
 2. Τοποθέτηση Υπεράριθμων Εκπ/κών σε κενές οργανικές θέσεις

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Οργανικά κενά – Υπεραριθμίες Δ.Ε. Ηλείας

10 Ιουλίου 2015 από

 1.  ‘Εγγραφο για οργανικά κενά -Υπεραριθμίες
 2. Πίνακας οργανικών κενών-Υπεραριθμίες Γεν. Παιδείας
 3. Πίνακας οργανικών κενών – Υπεραριθμίες ΕΠΑΛ
 4. Ομάδες Σχολείων
 5. Αίτηση – Δήλωση Υπεραριθμίας

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

Τοποθέτηση Υποδ/ντών και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ Δ.Ε. Ηλείας -Προσωρινή Τοποθέτηση Υποδ/ντή

1 Ιουλίου 2015 από

 1. Τοποθέτηση Υποδ/ντών και Υπευθύνων Ε.Κ.
 2. Προσωρινή Τοποθέτηση Υποδ/ντή

Κατηγορία Γενικά | 0 σχόλια »

« Παλιότερα άρθρα Επόμενα άρθρα»