ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η κεντρική ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ηλείας βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dide.ilei.sch.gr.
Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει σε λειτουργία για την ανάρτηση των ανακοινώσεων/αποφάσεων του ΠΥΣΔΕ Ηλείας.
Το παλαιό περιεχόμενο, ως ιστοσελίδα της ΔΔΕ, θα μεταφέρεται σταδιακά στην νέα ιστοσελίδα.

Δείτε τον Μισθό σας

Υπηρεσίες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Διευθυντής : Δημητρέλλος Βασίλειος  ΠΕ04.02
Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων Γενικής Εκπαίδευσης: Αγγελόπουλος Νικόλαος ΠΕ01
Διεύθυνση: Μανω
λοπούλου 31 (Διοικητήριο) – 27100 Πύργος
τηλ. κέντρο:
26213 60560
FAX : 2621360563-4
Ε-mail: dideilei@sch.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ.Δ.Ε.