Επιλογή υποψήφιων Υποδιευθυντών Σχ.μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης & Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. – 2015

Πρόσκληση_Εκδήλωσης_Ενδιαφέροντος_Υποδιευθυντές-Υπ_Τομέων_ΕΚ ΔΙΔΕ Εύβοιας-2015 Διευκρινήσεις-Επιλογή Υποδιευθυντών-Υπ_Τομέων_ΕΚ Δθμιας Εκπσης ΑΙΤΗΣΗ_Υποψήφιων_Υποδιευθυντών-Υπ_Τομέων_ΕΚ Δθμιας Εκπσης-2015