Εβδομάδα Μαθητικής Δημιουργίας (εμδ) ΔΔΕ Εύβοιας 20-29 Απριλίου 2015

               Δείτε την αφίσα της Εμβδομάδας Μαθητικής Δημιουργίας Δείτε το Τελικό Πρόγραμμα   Δείτε την αφίσα Εβδομάδα Μαθητικής Δημιουργίας Πληροφορικής Διαβάστε περισσότερα για την εβδομάδα μαθητικών δημιουργιών Πληροφορικής