7-11-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. των Δ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ 31-10-2017 με ΑΔΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΤΩΝ Δ.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ