Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Πλη.Νε.Τ

Το Κε.Πλη.Νε.Τ Εύβοιας στα πλαίσια λειτουργίας του σύμφωνα με την Υ.Α 92995/Γ7 (ΦΕΚ 2316/10-08-2012) για την σχολική  περίοδο 2016-2017 έχει προγραμματίσει και υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις για την τεχνική υποστήριξη των Σχολικών και Διοικητικών Μονάδων:

1.Αναβάθμιση, παραμετροποίηση και υποστήριξη Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ) αξιοποιώντας παλαιό υφιστάμενο εξοπλισμό
Αρχιτεκτονική σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής με LTSPΓια την αναβάθμιση των Σχολικών Εργαστηρίων χρησιμοποιείται Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ.Λ.Α.Κ). Συγκεκριμένα αξιοποιείται η πρόταση των εποπτευόμενων φορέων τεχνικής στήριξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ για αυτοματοποιημένη εγκατάσταση και παραμετροποίηση περιβάλλοντος LTSP στα εργαστήρια πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η διανομή Linux/UBUNTU 12.04 και το πακέτο εφαρμογής και άμεσης λειτουργίας Terminal Server Project (LTSP), που κάνει δυνατή την εκκίνηση των σταθμών εργασίας μέσω δικτύου χωρίς να χρειάζεται να εγκατασταθεί κάτι στον τοπικό τους δίσκο.
Τριάντα τρεις (33) σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης μας έχουν μέχρι στιγμής υιοθετήσει τη λύση αυτή με σημαντικά επιτυχημένα αποτελέσματα, καθώς:

 • Είναι απλή στην υλοποίηση της.
 • Έχει μικρό κόστος υλοποίησης για την αναβάθμιση όλου του εργαστηρίου.
 • Αξιοποιεί τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό του εργαστηρίου.
 • Ελαχιστοποιεί προβλήματα από ιούς.
 • Προσφέρει ένα σύγχρονο και ομοιόμορφο περιβάλλον εργασίας και για τον πεπαλαιωμένο και για το σύγχρονο εξοπλισμό.
 • Η εγκατάσταση δεν επηρεάζει καθόλου τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου.
 • Συνοδεύεται από ολοκληρωμένη τεκμηρίωση, οδηγίες και τεχνική υποστήριξη από τον υπεύθυνο και τους τεχνικούς υπεύθυνους του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ, τους φορείς τεχνικής στήριξης, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα του ΕΛ.Λ.Α.Κ.
 • Συνοδεύεται από ολοκληρωμένο πακέτο πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.
 • Επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση του εργαστηρίου, μειώνοντας το κόστος διαχείρισης και υποστήριξης του.

Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού  (Λειτουργικό Σύστημα και πακέτο εφαρμογής) στον Η/Υ που θα λειτουργήσει ως server γίνεται από τους τεχνικούς υπευθύνους του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Εύβοιας στο χώρο του εργαστηρίου του στη Δ.Δ.Ε Εύβοιας. Στη συνέχεια, οι τεχνικοί υπεύθυνοι που ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ πραγματοποιούν επιτόπια επίσκεψη στη σχολική μονάδα για την εγκατάσταση του Η/Υ-server  στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου και την απαραίτητη παραμετροποίηση των σταθμών εργασίας.  Παράλληλα  πραγματοποιείται  σύντομη ενημέρωση-επιμόρφωση στον/στην  υπεύθυνο/η του σχολικού εργαστηρίου/ εκπαιδευτικό Πληροφορικής  για τη διαχείριση του  Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ με το νέο Γραφικό Περιβάλλον.

Για περισσότερα για την προτεινόμενη λύση αναβάθμισης  του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ  πατήστε εδώ

Οργάνωση  σεμιναρίων  και  επιμορφωτικών  εργαστηρίων (workshops)  για  την αξιοποίηση ανοικτών τεχνολογιών στο Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ «   από τον υπεύθυνο Κε.Πλη.Νε.Τ, για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-20 και υπευθύνων σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής  (Γυμνάσιο Κανήθου 09-02-2017, 4ο Γυμνάσιο Χαλκίδας 16-12-2016, Γυμνάσιο Κανήθου Χαλκίδα, 7-3-2013, ΓΕ.Λ. Αυλωναρίου, 19-03-2013, Γυμνάσιο Μαντουδίου, 09-04-2013)

2. Τεχνική υποστήριξη σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.
Το Κε.Πλη.Νε.Τ Εύβοιας υποστηρίζει τεχνικά τα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ : με επιτόπιες επισκέψεις, με εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης καθώς και με μεταφορά εξοπλισμών στον εργαστηριακό χώρο του Κε.Πλη.Νε.Τ (Κριεζή 14 ,Δ.Δ.Ε Εύβοιας, 3ος όροφος).
Συγκεκριμένα υποστηρίζει:

 • 128 Σχολικές Μονάδες Π/θμιας Εκπαίδευσης
 • 62 Γυμνάσια και Γ.Ε.Λ
 • 12 Ε.Π.Α.Λ. και Ε.Κ
  για
  80 Εργαστήρια Πληροφορικής Π/θμιας
 • 12 Κινητά Εργαστήρια Π/θμιας
 • 60 Εργαστήρια Σ.Ε.Π.Ε.Η/Υ. Γυμνασίων και Γ.Ε.Λ.
 • 23 Εργαστήρια Πληροφορικής Ε.Π.Α.Λ.

3. Τεχνική Υποστήριξη δικτυακών υποδομών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου σε σχολικές και διοικητικές μονάδες και υπηρεσίες με επιτόπιες επισκέψεις και εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης.

4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εκπαιδευτικούς -υπευθύνους Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ  για τη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών καθώς και για την αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών και εργαλείων Τ.Π.Ε του Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ.

5.Τεχνική Υποστήριξη Διοικητικών Μονάδων και Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας (Δ.Δ.Ε, Δ.Π.Ε, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ) Εύβοιας)

6. Ανάπτυξη, Υποστήριξη, Συντήρηση Δικτυακού Τόπου Δ.Δ.Ε Εύβοιας

7. Συμβουλευτική για τη διαχείριση υποστηρικτικών Πληροφοριακών Συστημάτων και υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ προς τη Δ.Δ.Ε Εύβοιας.

8. Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη εφαρμογών Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα για την υποστήριξη διοικητικών υπηρεσιών της Δ.Δ.Ε.

9. Παραμετροποίηση, διαχείριση και συντήρηση τοπικού δικτύου, εξοπλισμών Δ.Δ.Ε. Εύβοιας. To  τοπικό δίκτυο αποτελείται από 35  ενεργές θέσεις εργασίας, που συνδέονται στο Διαδίκτυο.

Πρόσφατα μετά από αιτήματα του Κε.Πλη.Νε.Τ εγκαταστάθηκε στη Δ.Δ.Ε Εύβοιας δίκτυο πρόσβασης Σύζευξις. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου, με σκοπό να καλύψει  τις ανάγκες της Δ.Δ.Ε κυρίως για επικοινωνία με   Τηλεφωνία  αλλά και με δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών – Internet).